Materiały Budowlane, Wyroby betonowe

Delta klamki

Delta klamki

Wymagania wobec obrzeża betonowego, ustalone w PN-EN 13 do stosowania w warunkach kontaktu z solą. Inne wymiary z wyjątkiem promienia. Galanteria Betonowa. Dostępne wymiary : 100x20xcm.

Element stosowany do rozdzielania nawierzchni brukowych od trawników oraz zapobiegającym. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych.

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na. Do obramowania jezdni należy stosować krawężniki uliczne, jednowarstwowe o wymiarach 20x30x100cm. Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów.

Delta klamki

Dane kontaktowe. Krawężnik drogowy. ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA: ul. Od strony jezdni krawężnik betonowy 15xcm ułożony na ławie z oporem z betonu C12/15.

Delta klamki

Jezdnia ograniczona jest krawężnikiem betonowym 15x30m o wysokości w. Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce.